പിഴവുകൾ സമ്മതിക്കുന്നു, എല്ലാം ബാഴ്സയുടെ നല്ലതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു; വിവാദങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ച് മെസി

ബാഴ്സലോണ നേതൃത്വവുമായുള്ള അസ്വാരസ്യങ്ങൾ മൂലം ക്ലബ് വിടാൻ തീരുമാനിച്ചതും ക്ലബിനെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചതുമുൾപ്പെടെയുള്ള വിവാദങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ലയണൽ മെസി. തനിക്കു സംഭവിച്ച പിഴവുകൾ സമ്മതിക്കുന്നുവെന്നും അതു ടീമിന്റെ നല്ലതിനു വേണ്ടിയാണു ചെയ്തതെന്നും ആരെയും വിഷമിപ്പിക്കാൻ തനിക്ക് ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും മെസി പറഞ്ഞു.

“ഒരുപാട് എതിരഭിപ്രായങ്ങൾക്കു ശേഷം ഈ വിവാദം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഏറ്റവും മികച്ച സമയം നമുക്കു വരാനിരിക്കുകയാണെന്ന് ആരാധകർ കരുതിക്കൊള്ളുക. ആത്മാർത്ഥതയോടെയും ആവേശത്തോടെയും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി നീങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്.” സ്പാനിഷ് മാധ്യമം സ്പോർടിനോട് മെസി പറഞ്ഞു.

“എന്റെ പിഴവുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അതിപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടീമിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണു ചെയ്തതെന്ന് ആരാധകർ മനസിലാക്കുക. എന്റെ വാക്കുകൾ ആരെയെങ്കിലും വേദനിപ്പിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ ബാഴ്സയുടെ ഗുണം മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത്.” മെസി വ്യക്തമാക്കി.